Josh Attwood headshot

Joshua Attwood

Dawnswyr

Cyn hyfforddi yn y London Contemporary Dance School, roeddwn yn rhan o brosiect ymchwil o’r enw ‘Changing Perceptions’ a oedd yn archwilio’r llwybrau datblygu ar gyfer dawnswyr anabl ifanc, a lle yr oeddwn yn rhan o gwmni dawns integredig o dan gyfarwyddyd Cwmni Dawns Stopgap. Ar ôl graddio, es ymlaen i ymuno â Rambert2 lle enillais fy Ngradd Meistr yn ogystal â chwblhau taith genedlaethol yn perfformio gwaith Sharon Eyal, Benoit Pouffer, Rafael Bonachela ac Ohad Naharin. Yn ystod fy amser yn Llundain, ymunais â Chwmni Dawns Alexander Whitley ar gyfer creu a pherfformio ei waith diweddaraf ‘overflow’ ar daith ryngwladol. Drwy gydol fy ngyrfa, rwyf wedi cael cyfle i berfformio gwaith gan goreograffwyr fel Hofesh Shecter, Akram Khan, Sidi Larbi Cherkaoui, Damien Jalet, Robert Cohan, Theo Clinkard, a Julie Cunningham. Rwyf yn edrych ymlaen at ymuno â CDCCymru yn y tymor newydd.

Galeri
Josh looking at the cameras arms spread out
Josh within a group for Rygbi who are all pulling different facial expressions in tension watching a rugby game