Kerryn Wise

Kerryn Wise

Llysgennad Dawns - Derby

Mae Kerryn Wise yn artist dawns ac yn addysgwr yn Nwyrain Canolbarth Lloegr. Mae ganddi brofiad helaeth o addysgu a hwyluso dawns a phrosiectau celfyddydol, ac mae wedi gweithio mewn amrywiaeth o leoliadau cymunedol ac addysgol, gan weithio gyda phob oedran a gallu. Mae gan Kerryn ei harfer coreograffi ei hun ac mae’n dyfeisio ac yn perfformio ei gwaith ei hun yn rhanbarthol ac yn genedlaethol. Ar hyn o bryd mae Kerryn yn gwneud MA mewn Perfformiad ym Mhrifysgol De Montfort, Leicester, sy’n cael ei ariannu drwy Ysgoloriaeth Midlands 3 Cities, ac mae hefyd yn ddarlithydd gwadd ar y cwrs BA Celfyddydau Perfformio.