Lee Johnston Headshot

Lee Johnston

Cyfarwyddwr Cyswllt

Fel Cyfarwyddwr Cyswllt, rwyf yn gofalu am raglennu artistig y cwmni, gan gynnwys ein gweithgarwch dysgu a chyfranogi. Fel coreograffydd, cynhyrchydd creadigol, cyfarwyddwr ymarferion a pherfformiwr, rwyf wedi cydweithio â chwmnïau gan gynnwys Cwmni Dawns Sydney, Eleesha Drennan Dance, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru a De Oscuro.

Yn ystod fy nghyfnod fel Coreograffydd Tŷ ar gyfer Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, bues yn gyfrifol am greu ‘They Seek to Find the Happiness they Seem’, sydd bellach yn rhan o repertoire Sefydliad y Celfyddydau ArtEZ, a ‘Purlieus’, a gafodd ei bleidleisio fel un o’r 15 a gyrhaeddodd y brig yn rhestr uchafbwyntiau’r Telegraph.

Fel Cynghorwr Artistig bues yn gyfrifol am gysyniadau ‘P.A.R.A.D.E’, perfformiad ar raddfa eang mewn cydweithrediad rhwng Marc Rees, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, BBC NOW, Rubicon a Dawns i Bawb, ac fel Cynhyrchydd Creadigol llawrydd, roeddwn yn gyfrifol am daith 2021 o amgylch Cymru yn arddangos ‘Infinite Glimpse’ gan y cwmni Eleesha Drennan Dance.

Ar gyfer Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru rwyf wedi rhaglennu artistiaid gan gynnwys Alexander Ekman, Roy Assaf a Johan Inger, ac wedi curadu rhaglen ddigidol 2020, Kin:Connected.

Ymhlith yr uchafbwyntiau o safbwynt fy ngyrfa berfformio mae gweithio gydag Ohad Naharin, Christopher Bruce a Nigel Charnock, a theithio ledled Cymru, Ewrop, Asia ac Awstralia.

Mae gennyf radd Meistr mewn Rheolaeth (Celfyddydol a Diwylliannol) o Brifysgol De Awstralia, a derbyniais gefnogaeth gan ACW i fynychu Cwrs Arweinwyr Datblygol 2017 Clore Leadership.