Parade banner
CDCCymru yn Cyflwyno

P.A.R.A.D.E.

2017

(1 awr)

Roedd Parade yn ddigwyddiad hynod a ddigwyddodd yn 1917, yn ystod cyfnod chwyldro Rwsia. Bale oedd y Parade gwreiddiol - ond un cwbl radical a oedd yn nodi genedigaeth swrealaeth a moderniaeth, ac a gafodd effaith chwyldroadol ar yr holl syniad ynglŷn â beth yw bale ac ar gyfer pwy y’i bwriedir.

Roedd o mor ddadleuol ar y pryd nad oedd pobl yn gwybod sut i ymdrin ag o.

Gan mlynedd yn ddiweddarach, mae hanes yn gweld Parade yn y modd y bwriadwyd iddo gael ei weld - mentrus, uchelgeisiol, gwrthryfelgar ac yn wirioneddol chwyldroadol. Math gwahanol o fale oedd hwn ac roedd yn ddigwyddiad egnïol, anrhagweladwy a bendigedig y gallai pawb ei fwynhau.

Yr hyn yr ydym ni wedi ei wneud gyda P.A.R.A.D.E. yn 2017 yw troi’r fersiwn wreiddiol wyneb i waered a’i gwneud yn fersiwn radical a pherthnasol i’n cyfnod ni.

Ewch I'r Wefan

P.A.R.A.D.E. 24-25 Hydref yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd.

P.A.R.A.D.E. Cyfarwyddwr: Marc Rees

Parade: Coreograffwr: Caroline Finn.

TUNDRA: Coreograffwr: Marcos Morau.

Ffilmiwyd gan: The Space