Paul Kaynes

Paul Kaynes

Prif Weithredwr

Mae Paul wedi bod yn Brif Weithredwr i’r cwmni ers mis Chwefror 2015, ac mae’n gyfrifol am yr holl agweddau ar waith y cwmni, gan gynnwys strategaeth a chynllunio, ariannu a chyllid, partneriaethau allanol a chydweithredu ac ymgysylltu gyda chynulleidfaoedd, cyfranogwyr a’r cyhoedd ehangach. Cyn y rôl hon, roedd Paul yn Gyfarwyddwr Rhaglenni Creadigol yn yr Hippodrome Birmingham, yn gyfrifol am wyliau awyr agored mawr, comisiynu gwaith newydd a'r rhaglen dysgu greadigol. Rhwng 2008 a 2012 ef oedd Rhaglennydd Creadigol Gorllewin Canolbarth Lloegr ar gyfer Llundain 2012, gan gomisiynu cyfranogiad dawns a rhaglenni perfformio, yn ogystal â channoedd o ddigwyddiadau diwylliannol amrywiol, gyda chyfanswm o dair miliwn o gyfranogwyr a chynulleidfaoedd. Am ugain mlynedd mae wedi gweithio mewn marchnata diwylliannol a datblygu cynulleidfaoedd - i’r Royal Shakespeare Company, Canolfan Celfyddydau Warwick, mac Birmingham ac yn fwy diweddar fel Prif Weithredwr Audiences Central, yr asiantaeth datblygu cynulleidfaoedd ar gyfer Gorllewin Canolbarth Lloegr.