2 dancers in red jumping in the air
CDCCymru yn Cyflwyno

Rhaglen Partneriaid

(oed 14-19)

Mae Cymdeithion CDCCymru yn darparu lefel uchel o hyfforddiant cyfoes i ddawnswyr ifanc
Dydd Sul 10.30am-12.30pm

Yn cael ei gynnal yng nghartref CDCCymru, Y Tŷ Dawns, mae ein Partneriaid yn dilyn rhaglen a grëwyd gan ein Prif Ddawnsiwr Dysgu. Dros y flwyddyn, mae ein rhaglen Partneriaid yn canolbwyntio ar wella sgiliau creadigol a thechnegol, ynghyd â datblygu gwaith ar gyfer cyfleoedd perfformio mae’r Cwmni’n eu creu iddyn nhw drwy gydol y flwyddyn. 

Mae gennym nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael a dewisir ymgeiswyr llwyddiannus drwy glyweliad. Mae’r clyweliad yn cynnwys dosbarth techneg gyfoes lle gall dawnswyr gymryd y cyfle i berfformio eu sgiliau i Arbenigwyr dawns ein cwmni.

Mae Partneriaid CDCCymru yn darparu lefel uchel o hyfforddiant cyfoes ar gyfer dawnswyr ifanc. Mae sesiynau’n rhedeg ar ddydd Sul yn ystod y tymor (amserlen ysgolion Cymru) o 10.30am i 12.30pm ac maen nhw’n cael eu haddysgu gan Ddawnswyr y Cwmni ac artistiaid gwadd.

 

Rugby image 2 dancers legs up in the air wearing rugby costumes in blue

Want to learn more about NDCWales. Sign up to Dance Days!

Dance Days are your chance to get involved and create some of the moments performed by NDCWales

Find out more here

Dogfennau i’w lawrlwytho