Caroline Finn and Marcos Morau taking a post show talk after a preview of Tundra
CDCCymru yn Cyflwyno

Sgyrsiau Ar Ôl y Sioe

Ymunwch â ni ar ôl ein sioeau i ddarganfod mwy am Gwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

Dewch draw i drafod y broses greadigol gyda choreograffwyr, dawnswyr ac arbenigwyr y diwydiant.

Os ydych eisiau gwybod mwy am ein darnau, ewch i weld ein rhestr chwarae flog ar youtube, i ddysgu mwy am y broses o greu ein darnau o'r dechrau i'r diwedd.