Open Rehearsal from Atalay
CDCCymru yn Cyflwyno

Ymarferion Agored

1 awr

Eisiau gwybod mwy am sut yr ydym yn creu ac yn gwneud dawns? Rydym yn agor drysau ein hystafell ymarfer felly gallwch gael cipolwg ar yr hyn sy'n digwydd yn y stiwdio. 

Bob Dydd Mercher am 3-4 wythnos yn ystod y broses o greu ein gwaith newydd gallwch alw heibio am awr a darganfod beth rydym wedi bod yn gweithio arno yn yr ymarfer. Gallwch weld coreograffwyr a dawnswyr ar waith yn ystod y broses greadigol, gan roi blas tu ôl i’r llenni a syniad o sut mae’r gwaith yn cael ei greu.

Hefyd cewch gyfle i ofyn cwestiynau ar y diwedd mewn awyrgylch didwyll, hamddenol a chyfeillgar. Mae croeso i chi wneud braslun neu eistedd yn mwynhau’r ymarfer.

Fel arfer mae Ymarferion Agored yn cael eu cynnal am 6-7pm ar nosweithiau Mercher cyn lansio taith ac maen nhw’n rhad ac am ddim, ond mae angen tocynnau drwy Ganolfan Mileniwm Cymru ar 029 2063 6464.