National Dance Company Wales (Cy)

Yn mynd ar daith nawr

Roots, blue kitchen with dancer facing the back, legs in the air

Roots

5 - 24 Tachwedd 2018

Mae Roots yn daith dywysedig trwy ddawns gyfoes; cymerwn rai o’n hoff ddarnau a’u paru gyda thrafodaeth ar y diwedd i’ch cynorthwyo chi i gyrraedd calon y straeon. Gallwch ofyn unrhyw beth y dymunwch neu eisteddwch a mwynhewch.

Archwiliwch CDCCymru

Tŷ Dawns

Mae ein cartref yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yn rhaglenni dosbarthiadau, digwyddiadau a pherfformiadau trwy gydol y flwyddyn.

Rydym yn gweithio gyda chymunedau yng Nghymru a thu hwnt, gan ysbrydoli pobl o bob oed i wylio a chymryd rhan mewn dawns.
Gweithdai, dosbarthiadau dawns, sgyrsiau ar ôl sioeau neu ein gwylio ni’n ymarfer. Ewch i ddarganfod sut y gallwch ymuno â ni ar daith, yn ein cartref yn y Tŷ Dawns neu yn ein cymunedau.