Ymddiriedolaethau | National Dance Company Wales
Dance for Parkinson's ballet pose in class

Ymddiriedolaethau

Cmae grantiau gan ymddiriedolaethau a sefydliadau yn chwarae rôl hanfodol o ran galluogi pobl o bob cefndir, hen ac ifanc, i ddarganfod llawenydd dawns gyfoes gyda CDCCymru. Diolch i gefnogaeth hael yr ymddiriedolaethau a’r sefydliadau sy’n ein cefnogi ar hyn o bryd, rydym yn gallu rhedeg ystod eang o weithgareddau dawns a phrosiectau ledled Cymru ac ar daith yn y DU ac yn rhyngwladol.

Gallwch weld rhai o’r prosiectau cyffrous y mae Ymddiriedolaethau a Sefydliadau’n helpu i wneud yn bosibl yma 

 

Am ragor o wybodaeth neu os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan, cysylltwch â rebecca@ndcwales.co.uk

Rhif Elusen Gofrestredig: 326227