Dance for Parkinson's ballet pose in class

Ymddiriedolaethau

Mae grantiau gan ymddiriedolaethau a sefydliadau yn chwarae rhan hanfodol mewn galluogi amrywiaeth o bobl o amrywiaeth o lefydd i ganfod y llawenydd o ddawns gyfoes gyda CDCCymru.  I ddysgu mwy am yr amrywiaeth o brosiectau a rhaglenni rydym yn eu darparu, edrychwch ar ein gwefan.

Am fwy o wybodaeth, neu os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan, cysylltwch â rebecca@ndcwales.co.uk