Outside The Dance House

Cysylltu â Ni

Gallwch ddod o hyd i Tŷ Dawns yng Nghanolfan Mileniwm Cymru dros y ffordd i Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Am ragor o wybodaeth ar gyrraedd yma a pharcio, cliciwch yma.

I e-bostio aelod o’r tîm, anfonwch e-bost i info@ndcwales.co.uk gydag ‘Er Sylw “Enw’r aelod o’r tîm” 
Gallwch weld y rhestr staff yma
 

Mae holl staff ein swyddfa yn gweithio o adref ar hyn o bryd. Os bydd angen ichi gysylltu â ni, e-bostiwch info@ndcwales.co.uk a bydd eich ymholiad yn cael ei basio ymlaen i'r adran berthnasol. 

 

Ff +44 (0)29 2063 5600
E info@ndcwales.co.uk 

Cyfeiriad
Tŷ Dawns
Canolfan Mileniwm Cymru
Stryd y Pierhead
Bae Caerdydd
Caerdydd CF10 4PH

Cymdeithasol 8am-6pm
Twitter logoFacebook iconInstagram logoYoutube Logo