P.A.R.A.D.E. image Cami dancing

Cynyrchiadau

Yn mynd ar daith nawr

Gan gydnabod ein bod yn byw mewn cyfnod o ansicrwydd gwleidyddol, economaidd a chymdeithasol, mae taith y gwanwyn yn 2020 yn dwyn ynghyd gwaith sy'n archwilio fersiynau gwahanol o gymuned.

Pedwar darn dawns byr o Gymru, pob un yn wahanol i'r un o'i flaen.

Mae Roots yn daith dywys drwy ddawns gyfoes. Rydym yn cymryd rhai o'n hoff ddarnau a'u paru gyda thrafodaeth i'ch helpu i fynd at wraidd y straeon, a dysgu'r cyfrinachau o'r tu ôl i'r llenni.

 

Yr hyn rydym wedi’i wneud

Mae’r darn bywiog, llawn egni hwn yn rhoi cipolwg ar ddwysedd elfennau natur yn ystod storm, wedi’i osod yn erbyn y pŵer a gynhyrchir gan gyngerdd cerddoriaeth roc amgen.
Tŵr gwylio yw Atalaÿ lle gellir gweld gwledydd pell i ffwrdd o bedwar pwynt; dawns heintus gyda dylanwad cynnes môr y Canoldir.
Yn Bernadette rydym yn dod o hyd i’n hunain yn mwynhau’r frwydr rhwng ceisio cynnal trefn ymysg anhrefn. Mae beth sy’n ymddangos i fod yn dasg ddaearol yn dod yn frwydr deimladwy, ofer i ddiogelu er gwaethaf y cwbl.

Mae Folk yn cynnwys ymadroddion comig tywyll Finn am fywyd a phobl gan ddefnyddio ei harddull coreograffi gwahanol a diddorol iawn. Gan archwilio themâu dynameg gymdeithasol, daw golygfeydd a chymeriadau cyfarwydd a swreal yn fyw i dirwedd gerddorol eclectig a chyfareddol.

Mae Omertà yn ymwneud â rôl merched yng nghymdeithas Maffia’r Eidal, ac, yn hanesyddol, sut yr oedd eu bywydau, eu profiad a’u straeon yn cael eu cadw’n gudd yn aml.
Ail adroddiad radical o’r Orymdaith balet swreal 1917. Perfformiwyd yr ail ddychmygu fel rhan o dymor Rwsia 17 ledled Cymru.
Mae Passion yn gyd-gynhyrchiad rhwng MTW a CDCCymru. Crëwyd ar y cyd â’r London Sinfonietta.
Mae Profundis yn meiddio gofyn cwestiynau i ni am beth yw pethau, a’r hyn nad yw’r pethau hyn.

Mae grŵp annhebygol yn dod ynghyd am swper, lle caiff argyhoeddiad, traddodiad a defod gymdeithasol eu rhoi ar brawf mewn noson o rialtwch annisgwyl.

Mae Caroline Finn yn ein harwain ar daith hiraethus, gan ofyn i ni edrych i mewn i’r Green House. Ar set deledu od, mae'r cymeriadau’n canfod y ffin denau rhwng ffantasi a realiti.
Mae Tundra yn dirwedd hesb lle mae creadigrwydd modern iawn yn dod i fywyd ac yn rhwygo tudalennau o lyfrau hanes am ddawnsio gwerin, USSR a chwyldro Rwsia.
Mae Tuplet yn tour de force 18 munud o hyd sy’n gyflym ac yn llawn curiadau ar gyfer chwe dawnsiwr.