3 dancers in the blue room studio heads down

Datblygiad Proffesiynol

Archwiliwch rai o’r ffyrdd mae CDCCymru yn datblygu talent mewn dawns.

Beth rydym ni’n ei wneud

Eleni byddwn yn cynnal rhaglen Laboratori newydd a fydd yn dwyn ynghyd artistiaid o'r cwmni ac o'r sector dawns annibynnol yng Nghymru i brofi syniadau coreograffig a ffyrdd newydd o weithio.

Gyda chefnogaeth gan Groundwork Pro, grŵp o artistiaid dawns wedi ei leoli yng Nghaerdydd, bydd y Laboratori yn cynnig mentora ac ysgogiad i gyfranogwyr ddatblygu ac ymestyn eu ffyrdd arferol o weithio.

Dydd Sadwrn

30 Mawrth 2019

Mae CDCCymru yn cynnal trafodaeth agored ar gyfer rhai sy'n ymwneud â'r sector dawns ieuenctid.  Mae'r digwyddiad wedi'i anelu at diwtoriaid dawns ieuenctid a dawnswyr ifanc 14 mlwydd oed a throsodd.
Mae’r dosbarth dyddiol yn cael ei addysgu gan y Cyfarwyddwr Ymarfer, athrawon gwadd neu ddawnswyr y cwmni, a bydd yn newid am yn ail rhwng technegau cyfoes, bale a byrfyfyr
Cyfnodau Preswyl yn y Tŷ Dawns ar gyfer artistiaid dawns Cymreig a'r rhai hynny sydd wedi eu lleoli yng Nghymru
Am dros ddegawd, mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru wedi bod yn meithrin rhai o’r dawnswyr mwyaf talentog ledled Cymru ac yn datblygu eu sgiliau.
Yn 2019, bydd Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru’n gweithio mewn partneriaeth â Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru (CDCCymru) i drosglwyddo profiad hyfforddi trylwyr dan arweiniad gweithwyr proffesiynol i ysbrydoli dawnswyr ifanc mwyaf dawnus ac ymroddedig Cymru.