3 dancers in the blue room studio heads down

Datblygiad Proffesiynol

Archwiliwch rai o’r ffyrdd mae CDCCymru yn datblygu talent mewn dawns.

Beth rydym ni’n ei wneud

17 Tachwedd 9.45am-3.15pm

Mae Ballet Cymru, Creu Cymru, Groundwork Pro, Kokoro Arts a CDCCymru yn cynnal digwyddiad Ardal Agored ar y cyd am ddawns yng Nghymru.

Mae digwyddiadau Ardal Agored yn ardaloedd i drafod a datrys problemau gyda’n gilydd, gydag agenda sy'n cael ei gosod mewn amser real ar ddiwrnod y digwyddiad gan y rheiny sy’n cymryd rhan yn y digwyddiad.

Mae Artistiaid Cyswllt CDCCymru yn helpu'r Cwmni i fynegi, ehangu ac amrywio ei weledigaeth drwy berthnasoedd hirdymor sy'n sail i wahanol agweddau ar waith y Cwmni.
Mae rhaglen Laboratori CDCCymru yn casglu ynghyd artistiaid o'r Cwmni ac o'r sector dawns annibynnol yng Nghymru i brofi syniadau coreograffig a ffyrdd newydd o weithio.
Mae’r dosbarth dyddiol yn cael ei addysgu gan y Cyfarwyddwr Ymarfer, athrawon gwadd neu ddawnswyr y cwmni, a bydd yn newid am yn ail rhwng technegau cyfoes, bale a byrfyfyr
Yn ystod y flwyddyn, rydym yn cynnig cyfleoedd preswyl i artistiaid dawnsio Cymreig neu artistiaid dawnsio sydd wedi’u lleoli yng Nghymru. Y nod yw cefnogi artistiaid dawns proffesiynol i ymchwilio i syniadau coreograffig newydd, datblygu gwaith ar y cyd newydd neu wella gwaith sydd eisoes ar y gweill.
Am dros ddegawd, mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru wedi bod yn meithrin rhai o’r dawnswyr mwyaf talentog ledled Cymru ac yn datblygu eu sgiliau.