3 dancers in the blue room studio heads down

Datblygiad Proffesiynol

Archwiliwch rai o’r ffyrdd mae CDCCymru yn datblygu talent mewn dawns.

Beth rydym ni’n ei wneud

Mae Artistiaid Cyswllt CDCCymru yn helpu'r Cwmni i fynegi, ehangu ac amrywio ei weledigaeth drwy berthnasoedd hirdymor sy'n sail i wahanol agweddau ar waith y Cwmni.
Mae rhaglen Laboratori CDCCymru yn casglu ynghyd artistiaid o'r Cwmni ac o'r sector dawns annibynnol yng Nghymru i brofi syniadau coreograffig a ffyrdd newydd o weithio.
Mae’r dosbarth dyddiol yn cael ei addysgu gan y Cyfarwyddwr Ymarfer, athrawon gwadd neu ddawnswyr y cwmni, a bydd yn newid am yn ail rhwng technegau cyfoes, bale a byrfyfyr
Yn ystod y flwyddyn, rydym yn cynnig cyfleoedd preswyl i artistiaid dawnsio Cymreig neu artistiaid dawnsio sydd wedi’u lleoli yng Nghymru. Y nod yw cefnogi artistiaid dawns proffesiynol i ymchwilio i syniadau coreograffig newydd, datblygu gwaith ar y cyd newydd neu wella gwaith sydd eisoes ar y gweill.
Am dros ddegawd, mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru wedi bod yn meithrin rhai o’r dawnswyr mwyaf talentog ledled Cymru ac yn datblygu eu sgiliau.