5 dancers in black long lace dresses

Cynyrchiadau

Yr hyn rydym wedi’i wneud

Mae’r darn bywiog, llawn egni hwn yn rhoi cipolwg ar ddwysedd elfennau natur yn ystod storm, wedi’i osod yn erbyn y pŵer a gynhyrchir gan gyngerdd cerddoriaeth roc amgen.

Mae Afterimage yn daith o luniau gwib; o ymddangos a diflannu. Defnyddir drychau ar y llwyfan i greu profiad theatraidd unigryw lle mae’r gorffennol a’r presennol yn gwrthdaro mewn dawns farddonol a chreadigol ei natur.

Tŵr gwylio yw Atalaÿ lle gellir gweld gwledydd pell i ffwrdd o bedwar pwynt; dawns heintus gyda dylanwad cynnes môr y Canoldir.
Yn Bernadette rydym yn dod o hyd i’n hunain yn mwynhau’r frwydr rhwng ceisio cynnal trefn ymysg anhrefn. Mae beth sy’n ymddangos i fod yn dasg ddaearol yn dod yn frwydr deimladwy, ofer i ddiogelu er gwaethaf y cwbl.
Mae Codi gan Anthony Matsena a fagwyd yn Abertawe, ac mae'n ymwneud â Chymry sy'n tynnu at ei gilydd i fynd i'r afael ag unigrwydd ac iselder yn ystod cyfnodau cythryblus.

Mae Dream gan y dewin Christopher Bruce CBE yn ddarn dawns calonogol, swynol a hiraethus wedi’i ysbrydoli gan ddyddiau chwaraeon yn yr ysgol gynt a phartïon stryd Jiwbilî.

Mae Ecrit wedi’i hysbrydoli gan lythyr a ysgrifennwyd gan Frida Kahlo at Diego Riviera.

Mae Folk yn cynnwys ymadroddion comig tywyll Finn am fywyd a phobl gan ddefnyddio ei harddull coreograffi gwahanol a diddorol iawn. Gan archwilio themâu dynameg gymdeithasol, daw golygfeydd a chymeriadau cyfarwydd a swreal yn fyw i dirwedd gerddorol eclectig a chyfareddol.

Inspired by dreams, nightmares and the moon. "When people look at the word Lunatic they think of madness, so they are prepared for anything that can happen on stage."
Mae Omertà yn ymwneud â rôl merched yng nghymdeithas Maffia’r Eidal, ac, yn hanesyddol, sut yr oedd eu bywydau, eu profiad a’u straeon yn cael eu cadw’n gudd yn aml.
Ail adroddiad radical o’r Orymdaith balet swreal 1917. Perfformiwyd yr ail ddychmygu fel rhan o dymor Rwsia 17 ledled Cymru.
Mae Passion yn gyd-gynhyrchiad rhwng MTW a CDCCymru. Crëwyd ar y cyd â’r London Sinfonietta.
Mae Profundis yn meiddio gofyn cwestiynau i ni am beth yw pethau, a’r hyn nad yw’r pethau hyn.

Mae rygbi yn gêm sy'n cysylltu gwahanol gymunedau ar draws y wlad ac mewn arena ryngwladol lle mae cyrff Cymreig yn perfformio gyda grym, angerdd a sgil.

Rygbi: Annwyl / Dear gan ein Cyfarwyddwr Artistig Fearghus Ó Conchúir yn dathlu rygbi yng Nghymru ac yn amlygu gobeithion, bri ac angerdd tynnu at ein gilydd ar y cae ac oddi arno

Mae Rygbi: Annwyl i Mi / Dear to Me yn berfformiad dawns awyr agored byr sy'n dathlu rygbi yng Nghymru a gobeithion, gogoniant ac angerdd dod at ein gilydd ar y cae ac oddi arno.

Mae Caroline Finn yn ein harwain ar daith hiraethus, gan ofyn i ni edrych i mewn i’r Green House. Ar set deledu od, mae'r cymeriadau’n canfod y ffin denau rhwng ffantasi a realiti.
Mae Tundra yn dirwedd hesb lle mae creadigrwydd modern iawn yn dod i fywyd ac yn rhwygo tudalennau o lyfrau hanes am ddawnsio gwerin, USSR a chwyldro Rwsia.
Mae Tuplet yn tour de force 18 munud o hyd sy’n gyflym ac yn llawn curiadau ar gyfer chwe dawnsiwr.
Wedi’i hysbrydoli gan gerddoriaeth glapio’r cyfansoddwr Steve Reich, mae ‘Why Are People Clapping?’ yn defnyddio rhythm ac offerynnau taro fel sylfaen.