Bernadette | National Dance Company Wales
Bernadette image dancer on the floor and flour in the air
CDCCymru yn Cyflwyno

Bernadette

Gan Caroline Finn

Gwybodaeth ynghylch y cynhyrchiad
14 munud
Canllaw oed: 8+

Yn Bernadette rydym yn dod o hyd i’n hunain yn mwynhau’r frwydr rhwng ceisio cynnal trefn ymysg anhrefn. Mae beth sy’n ymddangos i fod yn dasg ddaearol yn dod yn frwydr deimladwy, ofer i ddiogelu er gwaethaf y cwbl. A yw ymdroelliad Bernadette i anhrefn yn ganlyniad o ddylanwadau allanol neu a gafodd ei achosi’n bersonol? A yw ei theimladau o ofn yn ddealladwy neu’n batholegol?

Boed i ni chwerthin am ben Bernadette neu’n crio gyda hi, gallwn gwestiynu sut ydym yn delio â sefyllfaoedd sy’n ymddangos fel petaent allan o’n rheolaeth.

Tîm Creadigol

Coreograffi, Golau a Dylunio Gwisgoedd: Caroline Finn


Cerddoriaeth: In a Manner of Speaking - Nouvelle Vague; Excerpts from / Darnau o Kodo
 

Coreograffwr

Caroline Finn

Caroline Finn
Galeri
Bernadette under the table, head on the floor
2 images of Bernadette, one with table and mixing bowl, one looking out to the audience