CDCCymru yn Cyflwyno

Dosbarth y Cwmni

Mae’r dosbarth dyddiol yn cael ei addysgu gan y Cyfarwyddwr Ymarfer, athrawon gwadd neu ddawnswyr y cwmni, a bydd yn newid am yn ail rhwng technegau cyfoes, bale a byrfyfyr. Gwiriwch ein hamserlen am wybodaeth fanwl am athrawon a genre.

Rhowch wybod i’n tîm cyfranogiad pa ddosbarthiadau y byddwch yn eu mynychu gan fod nifer cyfyngedig o leoedd ac fel ein bod yn gwybod pryd i’ch disgwyl chi. (Rhaid bod 24 awr o rybudd).

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, mae capasiti ein stiwdio wedi’i gyfyngu, ac felly nid ydym yn gallu agor dosbarth cwmni. Rydym yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru a’r diwydiant a byddwn yn rhoi unrhyw ddiweddariadau ar ein gwefan a’n cyfryngau cymdeithasol pan fyddwn yn gwneud unrhyw newidiadau.

 

Yn digwydd
Caerdydd, Ty Dawns
Dawnsio Cyfoes
Caerdydd, Ty Dawns
Bale
Cardiff, Dance House
Gaga