Dosbarth y Cwmni | National Dance Company Wales
CDCCymru yn Cyflwyno

Dosbarth y Cwmni

Mae’r dosbarth dyddiol yn cael ei addysgu gan y Cyfarwyddwr Ymarfer, athrawon gwadd neu ddawnswyr y cwmni, a bydd yn newid am yn ail rhwng technegau cyfoes, bale a byrfyfyr. Gwiriwch ein hamserlen am wybodaeth fanwl am athrawon a genre.

Rhowch wybod i’n tîm cyfranogiad pa ddosbarthiadau y byddwch yn eu mynychu gan fod nifer cyfyngedig o leoedd ac fel ein bod yn gwybod pryd i’ch disgwyl chi. (Rhaid bod 24 awr o rybudd).

 

Groundwork Pro 

Dydd Iau 11th Gorffennaf - Laila Diallo

Dydd Iau 12th Medi - Zosia Jo

Dydd Iau 10th Hydref - Ben McEwen

Ebostiwch: groundworkprocardiff@gmail.com

Groundwork Pro pris: £5.00

Yn digwydd
Caerdydd
Ty Dawns
Dydd Mawrth 27 Awst 2019, 10:00
Dydd Mercher 28 Awst 2019, 10:00
Dydd Iau 29 Awst 2019, 10:00
Dydd Gwener 30 Awst 2019, 10:00
Cardiff, Dance House
Ballet