Cefnogaeth | National Dance Company Wales
Discover Dance performance audience stretching, rehearsal director leading from front of stage

Cefnogaeth

Rydym yn gweithio gyda chymunedau yng Nghymru a thu hwnt, gan ysbrydoli pobl o bob oed i wylio a chymryd rhan mewn dawns. Fel elusen, mae eich cefnogaeth yn aruthrol o bwysig i ni ac rydym angen eich cymorth i barhau ar ein taith gyffrous. I'r rheini sydd am ymuno â ni, mae nifer o ffyrdd y gallwch gymryd rhan.

Mae ein statws fel Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn fraint sy'n llywio popeth a wnawn. Rydym yn cymryd llawer o falchder yn ein brand Cymraeg creadigol sy'n cael ei ddathlu ar lwyfannau cenedlaethol a rhyngwladol ledled y byd.
Mae grantiau gan ymddiriedolaethau a sefydliadau yn chwarae rôl hanfodol o ran galluogi pobl o bob cefndir, hen ac ifanc, i ddarganfod llawenydd dawns gyfoes gyda NDCCymru.