bg

Amdanom CDCCymru

Mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn creu gwaith dawns gwych gyda phob math o bobl, ac ar gyfer pob math o bobl o wahanol lefydd. Rydym yn dawnsio dan do, yn yr awyr agored ac ar-lein.

p.a.r.a.d.e. community image

Fel cwmni sefydledig, rydym yn creu gwaith gan amrywiaeth o goreograffwyr i adlewyrchu safbwyntiau gwahanol a chanfod ffyrdd newydd o ddawnsio. Gydag arloesedd, creadigrwydd, dychymyg a gofal, rydym yn helpu Cymru a'i chymunedau i ffynnu.

Rydym yn credu ym mhŵer dawns ac yn rhannu diddordeb am y ffurf gelf.  Rydym yn creu posibiliadau newydd o’r hyn y gellir ei gyflawni drwy ddawns fel bod mwy o bobl yn gallu creu, gwylio, cymryd rhan, a dysgu am ddawns yng Nghymru ac ar draws y byd.