people in a group huddle
CDCCymru yn Cyflwyno

Rygbi: Annwyl i mi/Dear to me

Gwybodaeth ynghylch y cynhyrchiad
20 munud

Mae Rygbi: Annwyl i Mi / Dear to Me yn berfformiad dawns awyr agored byr sy'n dathlu rygbi yng Nghymru a gobeithion, gogoniant ac angerdd dod at ein gilydd ar y cae ac oddi arno.

Mae rygbi a dawns yn gysylltiedig drwy eu harbenigedd mewn symud a thrwy berfformiadau pwrpasol llawn grym ac emosiwn.

Mae'r gamp yn uno cyflymdra â medrusrwydd, dagrau â llawenydd a chyfeillgarwch â balchder ac yn dod â chymunedau at ei gilydd i greu chwedlau; ac yn Rygbi, rydym yn ailysgrifennu hynny mewn dawns. 

Mae'r prosiect Rygbi yn cael ei greu gyda mewnbwn gan gefnogwyr a chwaraewyr rygbi ar draws Cymru.

 

Tîm Creadigol

Coreograffydd: Fearghus Ó Conchúir a pherfformwyr

Cyfansoddwr: Tic Ashfield

Dylunydd Gwisgoedd: Carl Davies

Goruchwyliwr Gwisgoedd: Angharad Griffin

Coreograffwr

Fearghus Ó Conchúir

Fearghus Ó Conchúir
Galeri
Group image Folu jumping
Tim head leaning back against a blue sky
Nikita jumping in the air with her hands together
Group stood in a long row, 7 people arms behind their backs