Rygbi - Annwyl i mi/Dear to me | National Dance Company Wales
people in a group huddle
CDCCymru yn Cyflwyno

Rygbi - Annwyl i mi/Dear to me

Mae Rygbi: Annwyl i Mi / Dear to Me yn berfformiad dawns awyr agored byr sy'n dathlu rygbi yng Nghymru a gobeithion, gogoniant ac angerdd dod at ein gilydd ar y cae ac oddi arno.

Mae rygbi a dawns yn gysylltiedig drwy eu harbenigedd mewn symud a thrwy berfformiadau pwrpasol llawn grym ac emosiwn.

Mae'r gamp yn uno cyflymdra â medrusrwydd, dagrau â llawenydd a chyfeillgarwch â balchder ac yn dod â chymunedau at ei gilydd i greu chwedlau; ac yn Rygbi, rydym yn ailysgrifennu hynny mewn dawns. 

Mae'r prosiect Rygbi yn cael ei greu gyda mewnbwn gan gefnogwyr a chwaraewyr rygbi ar draws Cymru.

Mae Rygbi yn cynnwys amrywiaeth o berfformiadau, gweithdai a gwaith digidol a fydd yn cael eu datblygu gyda chymunedau Cymru dros y blynyddoedd nesaf. 

Tîm Creadigol

Coreograffydd: Fearghus Ó Conchúir 

Cyfansoddwr: Tic Ashfield

Coreograffwr

Fearghus Ó Conchúir

Fearghus Ó Conchúir

Rhaglen y Daith

17,24,31 Gorffennaf 6-7pm

Yn awyddus i glywed mwy am sut ydym yn creu dawns? Ym mis Gorffennaf, mae ein Cyfarwyddwr Artistig, Fearghus yn gweithio â’r dawnswyr ar ei brosiect creadigol cyntaf â’r cwmni ‘Rygbi - Annwyl i mi / Dear to me’.