Nigel Charnock jumping in the air
CDCCymru yn Cyflwyno

Lunatic

Gwybodaeth ynghylch y cynhyrchiad
30 minutes

Gan gydnabod ein bod yn byw mewn cyfnod o ansicrwydd gwleidyddol, economaidd a chymdeithasol, mae Taith y Gwanwyn 2020 yn dwyn ynghyd gwaith sy'n archwilio gwahanol fersiynau o'r gymuned. Byddwn yn adfywio Lunatic, cynhyrchiad a grëwyd ar gyfer CDCCymru gan un o goreograffwyr mwyaf dylanwadol Prydain, Nigel Charnock. Cafodd Lunatic ei greu deng mlynedd yn ôl, ond mae ei gwestiynau o hunaniaeth genedlaethol, rhyw a dosbarth yn taro tant o'r newydd yn 2020 sy'n ei gwneud hi'n bwysig i'w pherfformio i gynulleidfaoedd eto.

 

 

Mae Archif Nigel Charnock yn cyflwyno dogfen am ail-lwyfannu  ‘Lunatic’, oedd yn rhan o'n taith KIN a gafodd ei ganslo, ond fydd yn mynd ar daith eto yn 2021.
 

Mae'n rhoi darlun arbennig o feddwl Nigel mewn 30 munud, a'r cymhlethdod ac emosiwn oedd ynghlwm ag ail-lwyfannu darn cyfan ers ei farwolaeth.

“The work is flavoured by earlier times but crafted with the immediate engagement desired by the ‘You Tube Generation’, quite short scenes that quickly flow and develop, dance that immediately communicates and connects.”  Nigel Charnock

Tîm Creadigol

Dylunydd Gwisgoedd: Shanti Freed

Cynllunydd Goleuadau: Jackie Shemesh

Cerddoriaeth: Glen Miller, Underworld, Kitty Kallen, Bach, Billy Holiday

Coreograffwr

Nigel Charnock

Pan greodd Nigel Lunatic yn 2009, eglurodd fod y teitl wedi'i ysbrydoli gan freuddwydion, hunllefau a'r lleuad.
Dywedodd “Pan fydd pobl yn edrych ar y gair "Lunatic" maen nhw'n meddwl am wallgofrwydd, felly maen nhw'n barod am unrhyw beth a all ddigwydd ar y llwyfan, nid yw'n rhagweladwy.” Roedd yn cofio, tra ar daith i Prague, ei fod wedi ei chael hi'n anodd cysgu a threuliodd lawer o amser yn effro tra bod eraill yn cysgu dan y lleuad. ‘Moon, Luna, Lunatic’.

Yn dilyn hyn, gwyliodd raglen ddogfen am fethu cysgu, cerdded yn eich cwsg a'r pethau y mae pobl yn eu gwneud wrth gysgu. Gofynnodd pwy sy'n penderfynu pwy oedd yn cael ei labelu fel 'gwallgof’.

Roedd Nigel hefyd yn cael ei gyfareddu gan y 1950au. Roedd cyfnod ar ôl y rhyfel pan oedd pobl yn disgwyl i bethau fod yn well, ond cawsant eu siomi; rhywbeth sydd mor berthnasol yn 2020 ag yr oedd yn 2010 ac yn wir yn 1950.  Mae'r gerddoriaeth, yn arddull a dyluniad y 1950au yn darparu lleoliad ar gyfer Lunatic gan gynnwys, wrth gwrs, Moonlight Serenade, Glenn Miller.

Wedi'i fagu yng Ngogledd Cymru, astudiodd Nigel yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, gan gyd-sefydlu'r cwmni theatr arloesol DV8, aeth ymlaen i deithio yn rhyngwladol gyda chyfres unigryw o berfformiadau unigol a gweithiau cwmni. 

Gwnaeth Nigel ddarnau dawns a oedd yn cysylltu â chynulleidfaoedd. Fe greodd darnau dawns y gallai unrhyw un eu deall ac uniaethu â nhw; ac mae hynny mor wir heddiw ag y bu erioed.

Galeri
2 dancers holding hands, 1 with their leg up in the air
1 male dancer legs spread out, wearing stilettos waving the union jack over his head
1 male dancer legs spread out, wearing stilettos waving the union jack over his head