Ed Myhill

Ed Myhill

Dawnswyr

Yn wreiddiol o Lundain, cefais fy magu yn Leeds a hyfforddais yn Ysgol Uwchradd Hammond yng Nghaer, ac yna treuliais dair blynedd yn y Rambert School of Ballet and Contemporary Dance. Ymunais â CDCCymru fel prentis yn ystod Hydref 2015 ac rwyf nawr yn ddawnsiwr llawn amser gyda'r Cwmni. Rwyf wedi teithio'n helaeth ar draws y DU a thramor gan gynnwys gwaith gan Alexander Ekman, Roy Assaf a Marcos Morau.

Galeri
Ed performing in Profundis, being lifted by 4 other dancers
Ed performing in Profundis, being lifted by 4 other dancers
Ed performing in Profundis, being lifted by 4 other dancers