2 dancers in pajamas holding their hands out and smiling

Negas gan Brif Weithredwr CDCCymru, Paul Kaynes

"Diolch i chi, ein cynulleidfa, am eich cefnogaeth barhaus yn ystod y cyfnod hwn. O rannu ein straeon, rhannu ein gwaith â’ch ffrindiau, rhoi cynnig ar ein fideos, a chyfrannu arian – gwerthfawrogir yn fawr. Rydym yn edrych ymlaen at gwrdd â chi wyneb yn wyneb, pan fo’n bosib, a chwrdd â chi yn ddigidol am nawr. Rydych yn rhan o’n cymuned o gyfeillion CDCCymru, ac rydym yn ffodus i gael cyfeillion ledled Cymru a’r byd, ac rydych wedi bod yn eithriadol o hael drwy rannu ein gwaith ar-lein, a thrwy ein cefnogi ni mewn sawl ffordd."