Faye Headshot

Faye Tan

Dawnswyr

Rwy'n dod o Singapore a chefais fy hyfforddi yn Singapore Ballet Academy and School of The Arts cyn mynd â fy hyfforddiant dawns ymhellach yn y Rambert School a VERVE (Cwmni perfformiad ôl-raddedig y Northern School of Contemporary Dance). Roeddwn wedyn yn ddawnsiwr cwmni, yn gyntaf yn Frontier Danceland (Singapore) am dair blynedd, ac yna ymunais â CDCCymru yn haf 2019. Cyn ymuno â CDCCymru, roeddwn yn gweithio gyda Richard Chappell Dance ar 'Silence Between Waves', yn perfformio a gweithio gyda phreswylwyr lleol o oedrannau a galluoedd gwahanol yn Nyfnaint.

Rwyf hefyd wedi creu ffilmiau dawns sydd wedi cael eu sgrinio mewn gwyliau ffilm yn y DU ac mae fy ngwaith coreograffig wedi'i gomisiynu gan School of The Arts a Frontier Danceland. Mae fy ngwaith addysgol yn y maes dawns yn cynnwys rhaglenni hyfforddiant ieuenctid blaenllaw fel rhaglen Pulse Frontier Danceland, ac, fel Prif Ddawnsiwr Dysgu Dros Dro, rhaglen Aelodau Cyswllt CDCCymru.

Galeri
Faye arms in the air with other dancers watching behind her
Faye pointing her finger towards the audience
Faye arms in the air with other dancers watching behind her