Dance for parkinson's, participants striding across the studio

Dance for Parkinson's Wirfoddolwyr

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr cymwynasgar a chyfeillgar i gefnogi ac i gymryd rhan yn ein dosbarthiadau Dawnsio ar gyfer Clefyd Parkinson.

Mewn partneriaeth â Bale Cenedlaethol Lloegr mae ein dosbarthiadau Dawnsio ar gyfer Clefyd Parkinson yn ffordd hwyliog ac anffurfiol i ddarganfod themâu ein darnau dawns. Profwyd bod Dawnsio ar gyfer Clefyd Parkinson yn cefnogi pobl â chlefyd Parkinson i ddatblygu hyder a chryfder, tra'n lliniaru dros dro symptomau bob dydd rhai o'r cyfranogwyr. Mae’r dosbarthiadau yn fynegiannol, yn greadigol ac yn hyrwyddo teimladau o ryddid rhag y cyfyngiadau corfforol a chymdeithasol o gael clefyd Parkinson.

Ymhlith cyfrifoldebau'r gwirfoddolwyr mae cyfarch cyfranogwyr wrth iddynt gyrraedd, helpu i osod y gofod, a chymryd rhan yn y sesiwn symud. Mae cefndir mewn dawns/symud neu'r sector iechyd yn ddymunol ond nid yn hanfodol gan y rhoddir hyfforddiant.

Mae dosbarthiadau yn rhedeg bob tymor ac yn cael eu cynnal yng Nghaerdydd yn y Tŷ Dawns, Canolfan Mileniwm Cymru ar ddydd Iau rhwng 1-4pm, ac yn y Coed Duon yn Sefydliad y Glowyr y Coed Duon ar ddydd Mercher rhwng 9.30am-12pm

Os hoffech chi gymryd rhan neu i gael rhagor o fanylion, cysylltwch â Sarah ar sarah@ndcwales.co.uk ar gyfer Caerdydd, neu artsdevelopment@caerphilly.gov.uk ar gyfer y Coed Duon.