Jo Petch dance ambassador, blonde shoulder length hair

Jo Petch

Dance Ambassador - Derby

Mae Jo yn addysgwr Celfyddydau Perfformio sy'n cynorthwyo ysgolion a sefydliadau gyda chyflwyno a datblygu addysg dawns a drama drwy weithdai, JPD a phrosiectau celfyddydol.

Cyn dechrau ei gyrfa lawrydd, gweithiodd Jo am 17 mlynedd fel Pennaeth Celfyddydau Perfformio ac athrawes ddosbarth ym maes addysg uwchradd.

Ar ôl gyrfa lwyddiannus yn cynorthwyo cannoedd o bobl ifanc gyrraedd eu potensial creadigol, mae Jo bellach yn cynghori athrawon eraill am y celfyddydau perfformio, y datblygiad a'r ddarpariaeth mewn ysgolion. Yn ogystal â hyn mae'n parhau i addysgu dawns uwchradd yn rhan-amser ac mae'n gweithio yn gydweithredol ar brosiectau perfformio eraill yn y gymuned ehangach.