National Dance Company Wales (Cy) | National Dance Company Wales

National Dance Company Wales (Cy)

Yn mynd ar daith nawr

2 dancers dancing together

CYFRANNWCH

Mae nifer o ffyrdd syml i'n helpu ni barhau i greu.

Archwiliwch CDCCymru

Tŷ Dawns

Mae ein cartref yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yn rhaglenni dosbarthiadau, digwyddiadau a pherfformiadau trwy gydol y flwyddyn.

Rydym yn gweithio gyda chymunedau yng Nghymru a thu hwnt, gan ysbrydoli pobl o bob oed i wylio a chymryd rhan mewn dawns.
Gweithdai, dosbarthiadau dawns, sgyrsiau ar ôl sioeau neu ein gwylio ni’n ymarfer. Ewch i ddarganfod sut y gallwch ymuno â ni ar daith, yn ein cartref yn y Tŷ Dawns neu yn ein cymunedau.
Mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn creu gwaith dawns gwych gyda phob math o bobl, ac ar gyfer pob math o bobl o wahanol lefydd. Rydym yn dawnsio dan do, yn yr awyr agored ac ar-lein.