National Dance Company Wales (Cy) | National Dance Company Wales

National Dance Company Wales (Cy)

Yn mynd ar daith nawr

People with their arms in the air for Discover Dance performance

Discover Dance

Discover Dance is a fun and relaxed interactive performance. Try some dance, then watch the professionals in action.

Archwiliwch CDCCymru

Tŷ Dawns

Mae ein cartref yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yn rhaglenni dosbarthiadau, digwyddiadau a pherfformiadau trwy gydol y flwyddyn.

Rydym yn gweithio gyda chymunedau yng Nghymru a thu hwnt, gan ysbrydoli pobl o bob oed i wylio a chymryd rhan mewn dawns.
Mae Dyddiau Dawns yn gyfle i gymryd rhan a chreu rhai o’r eiliadau sy’n cael eu perfformio gan Gwmni Dawns Cenedlaethol Cymru. 
Gweithdai, dosbarthiadau dawns, sgyrsiau ar ôl sioeau neu ein gwylio ni’n ymarfer. Ewch i ddarganfod sut y gallwch ymuno â ni ar daith, yn ein cartref yn y Tŷ Dawns neu yn ein cymunedau.