National Dance Company Wales (Cy)

Yn mynd ar daith nawr

Passion image - dancer leaning against mesh fabric

Passion

11 Hydref - 12 Tachwedd

Theatr Cerdd Cymru a Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno PASSION, yr opera-dawns uchel ei bri gan Pascal Dusapin, sydd wedi cael ei pherfformio’n helaeth yn Ewrop ond erioed o’r blaen yn y DU.

Archwiliwch CDCCymru

Tŷ Dawns

Mae ein cartref yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yn rhaglenni dosbarthiadau, digwyddiadau a pherfformiadau trwy gydol y flwyddyn.

Rydym yn gweithio gyda chymunedau yng Nghymru a thu hwnt, gan ysbrydoli pobl o bob oed i wylio a chymryd rhan mewn dawns.
Gweithdai, dosbarthiadau dawns, sgyrsiau ar ôl sioeau neu ein gwylio ni’n ymarfer. Ewch i ddarganfod sut y gallwch ymuno â ni ar daith, yn ein cartref yn y Tŷ Dawns neu yn ein cymunedau.