Cyrsiau Preswyl 2019

Jack Philp

Jack Philp headshot

Coreograffydd Preswyl 2019

Cefais fy hyfforddi yn Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance, ac rwyf yn gweithio fel coreograffwr annibynnol, yn canolbwyntio ar y pwynt cyfarfod rhwng ymchwil creadigol ac academaidd. Rwyf wedi perfformio gwaith coreograffwyr fel Matthias Sperling, Anna Williams a Wayne McGregor, yn ogystal â chysgodi artistiaid a chwmnïoedd gwahanol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, gan gynnwys Henri Oguike, Scottish Dance Theatre, Rafael Bonachela, Ben Wright, Skånes Dansteater a Sydney Dance Company.

Shakeera Ahmun

Shakeera Ahmun Headshot

Coreograffydd Preswyl 2019

Fe’m ganwyd yng Nghaerdydd, a dechreuais fy hyfforddiant dawnsio yng Nghanolfan Rubicon Dance pan oeddwn yn 19 mlwydd oed. Graddiais o’r London Contemporary Dance School yn 2014, lle roeddwn yn ymwneud â gwaith gan Sasha Waltz, William Forsythe a Tony Adigun. Yn ystod fy hyfforddiant, bûm i hefyd yn cymryd rhan mewn rhaglen gyfnewid gyda California Institute of the Arts.

Zosia Jo

Zosia Jo Headshot

Coreograffydd Preswyl 2019

Rwyf yn artist, ysgrifennydd a chrëwr dawns yn gweithio yng Nghaerdydd, a chefais fy hyfforddi’n wreiddiol yn Northern School of Contemporary Dance. Mae fy ngwaith wedi yn deillio o’r dyhead i brofi cysylltedd a chyfathrebu trwy symudiad, byrfyfyrio a pherfformio. Mae fy ymarfer coreograffig yn canolbwyntio ar gysylltu cymunedau, themâu ffeministaidd, y defnydd o’r llais a’r gair llafar, a herio hierarchaethau theatraidd traddodiadol.