Kelly Twydale

Kelly Twydale

Cyfarwyddwr Gweithrediadau

Fel Cyfarwyddwr Gweithredol, rwy’n rheoli’r tîm cyllid ac yn arwain mewn modd strategol ar agenda weithredol eang. Yn wreiddiol o Gernyw, rwyf wedi gweithio i’r Cwmni ers dros 10 mlynedd, a chyn hynny, gweithiais mewn nifer o sefydliadau diwylliannol yng Nghaerdydd mewn ystod o swyddi gweinyddol a rheoli. Cwblheais fy ngradd Meistr mewn Rheolaeth Celfyddydau yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn 2009, a chwblhau Diploma CIPD Lefel 5 mewn Rheolaeth AD yn 2020