Bwrdd y Cyfarwyddwyr

Jane McCloskey

Jane McClosky

Cadeirydd

Yn ddarlledwr sefydledig, mae Jane yn dod â chyfoeth o brofiad gyda hi o’r diwydiannau creadigol.  Dros yr 20 mlynedd diwethaf mae wedi cael dilyniant o rolau arwain ar lefel bwrdd yn ITV a’r BBC, ac mae wedi gweithio’n helaeth gyda’r sector creadigol annibynnol.

Eleanor Chapman

Gary Thomas

Mae Gary yn gweithio fel curadur a chynhyrchydd creadigol. Mae’n gyd-sylfaenydd ac yn gyfarwyddwr cyswllt i Animate Projects, asiantaeth ryngwladol enwog sy’n hyrwyddo animeiddio arbrofol. Mae hefyd yn gweithio yn y tîm ffilm yn y Cyngor Prydeinig, gan arwain ar animeiddio a gwaith digidol, a goruchwylio gweithgareddau ffilm yn Nwyrain Asia a Tsieina.

Giovanni Basileti

Mae Giovanni yn Gyfreithiwr dan Hyfforddiant yn Blake Morgan yng Nghaerdydd ac mae ganddo brofiad mewn amrywiaeth eang o ddisgyblaethau cyfreithiol. Ar hyn o bryd, mae'n gweithio mewn tîm adeiladu a seilwaith arbenigol ac mae wedi datblygu diddordeb brwd yn y sector hwn. Yn wreiddiol o Gibraltar, mae'n siaradwr Sbaeneg brodorol.

Huw Davies

Mae Huw yn gyfrifydd cymwysedig a dreuliodd nifer o flynyddoedd yn gweithio yn y sectorau manwerthu, adeiladau a gwestai a hamdden cyn gwneud y penderfyniad ymwybodol i weithio yn y sector dielw.

Ers hynny, mae wedi treulio’r ugain mlynedd diwethaf mewn swyddi cyllid uwch mewn nifer o elusennau yn y DU. Ar ôl gweithio i elusennau gofal cymdeithasol yn ogystal ag elusennau lles anifeiliaid, mae ef ar hyn o bryd yn Gyfarwyddwr Cyllid sefydliad celfyddydol cenedlaethol mawr.

Matthew Gough

Mae Matthew yn Uwch Ddarlithydd, ac Arweinydd Cwrs (BA Anrh Dawns) ym Mhrifysgol De Cymru. Wedi graddio o Goleg Bird, a Phrifysgol Limerick, mae wedi perfformio a choreograffu yn rhyngwladol ym meysydd dawnsio Cyfoes, Theatr Gerddorol a Darnau Byrfyfyr.

Susan Coffey

Mae Susan yn Gymrawd o Sefydliad Siartredig y Cyfrifwyr Rheoli ac yn aelod Cysylltiol o’r Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu. Mae Susan wedi gweithio mewn sefydliadau preifat, cyhoeddus ac elusennol, ac mae’n Gyfarwyddwr ac yn uwch arweinydd profiadol. Ar hyn o bryd mae Susan yn Rheolwr Ariannol i Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, is-gorff Llywodraeth Cymru ac yn Gadeirydd Grŵp Ffocws Cyllid Elusennau CIMA sy’n gyfrifol am ddarparu hyfforddiant ar gyllid elusennau.

William James

Ar hyn o bryd mae William James yn Gynhyrchydd yn Theatr Clwyd lle mae’n bennaeth ar y tîm Cynhyrchu a Rhaglennu. Yng Nghlwyd, mae wedi bod yn rhaglennu CDCCymru ers sawl blwyddyn – mae’n gefnogwr brwd. Cyn hyn, ac ymysg llefydd eraill, bu’n gweithio gyda’r Royal Shakespeare Company, West Yorkshire Playhouse ac Intelfax, yn is-deitlo rhaglenni Channel 4 i gynulleidfaoedd byddar neu drwm eu clyw. Cafodd ei addysg ym Mhrifysgol Cymru, Caerdydd.