Dawnswyr

Mae'r Dawnswyr Prentis

Yn gynharach eleni, graddiais o Ysgol Dawns Gyfoes Llundain gyda Gradd BA. Yn ystod fy mlwyddyn olaf gweithiais â Leah Marojevic, Simone Mousset, a Richard Alston, gan greu gweithiau newydd drwy lwyfannau gwahanol, corfforol a digidol. Cyn hyfforddi, bûm yn rhan o gynllun CAT Laban am 5 mlynedd, a wnaeth fy nghyflwyno i ddawns gyfoes. Edrychaf ymlaen at fod yn rhan o CDCCymru fel dysgwr seiliedig ar waith a datblygu’r wybodaeth a phrofiad sydd gan hynny i’w gynnig.