Dawnsiwr Laboratori | National Dance Company Wales
4 pairs of feet standing in soil
CDCCymru yn Cyflwyno

Dawnsiwr Laboratori

Lansiodd Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru Laboratori yn 2019 mewn partneriaeth â Groundwork Pro, grŵp o artistiaid dawns annibynnol wedi ei leoli yng Nghaerdydd. Mae Laboratori yn gyfle i roi cynnig ar syniadau coreograffig a ffyrdd newydd o weithio, yn y gobaith, y bydd rhywbeth newydd ac annisgwyl yn codi rhywle o fewn y broses.

"Mae canfod beth sydd ddim yn gweithio cystal yr un mor bwysig â gwybod beth sy'n gweithio.  Ac mae cael yr amser i weld potensial rhywbeth sydd ddim i weld yn gweithio'n iawn ar hyn o bryd yn hynod ddefnyddiol - a rhywbeth nad oes gennym bob tro'r amser i'w wneud pan rydym yn y rhythm arferol o greu darn o goreograffi."

- Fearghus Ó Conchúir.

Yn 2019, rhoddodd Fearghus wahoddiad i Lea Anderson fod y mentor cyntaf oherwydd ei hanes yn creu darnau o ddawns unigryw sy'n wledd i'r llygaid ar gyfer mathau gwahanol o leoliadau, o leoliadau cabaret i orielau. Yn ogystal, gofynnodd Fearghus i Éric Minh Cuong Castaing fod yn fentor ar gyfer yr ail wythnos, i rannu ei brofiad o weithio â dawns, technolegau (fel penwisgoedd Rhith-wirionedd a dronau), ac amrywiaeth o berfformwyr.

Mae'r holl broses yn dwyn ynghyd nifer o bethau sy'n bwysig i Gwmni Dawns Cenedlaethol Cymru: lle gall syniadau newydd ymddangos, syniadau a fydd yn y tymor hir yn cyffroi ein cynulleidfaoedd yng Nghymru ac ar draws y byd.  Rydym eisiau cefnogi datblygiad proffesiynol parhaus yr artistiaid yn ein cwmni, yn ogystal ag artistiaid dawns yn y sector annibynnol yng Nghymru, a gwyddom fod rhan o'r datblygiad proffesiynol hwnnw yn deillio o greu'r cysylltiadau creadigol hynny rhyngom. Oherwydd bod Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru ar daith mor aml, mae'r enydau hyn o gyfnewid syniadau creadigol gyda'n cydweithwyr dawns yng Nghymru yn werthfawr. 

Galeri
2 images, one of 3 people looking at a piece of paper, the second on someone wearing a vr headset looking to the left
3 pictures, one with a dancer on the floor reaching forward, the middle a dancer on her knees reaching to the sky, the third a dancer running her hand along a curtain