4 pairs of feet standing in soil
CDCCymru yn Cyflwyno

Dawnsiwr Laboratori

Eleni bydd CDCCymru yn cynnal rhaglen Laboratori newydd a fydd yn casglu ynghyd artistiaid o'r cwmni ac o'r sector dawns annibynnol yng Nghymru i brofi syniadau coreograffig a ffyrdd  o weithio newydd. Bydd Laboratori, gyda chefnogaeth Groundwork Pro, grŵp o artistiaid dawns wedi ei leoli yng Nghaerdydd, yn cynnig mentora ac ysgogiad i gyfranogwyr ddatblygu ac ymestyn eu ffyrdd arferol o weithio.

Mae dyddiadau a mentoriaid Laboratori fel a ganlyn:
Wythnos un: 24-28 Mehefin

Lea Anderson (sylfaenydd y grwpiau dawns eiconig, The Cholmondeleys a The Featherstonehaughs)


Wythnos dau: 1-5 Gorffennaf
Éric Minh Cuong Castaing (Cyfarwyddwr Artistig Shonen, cwmni Ffrengig sy'n gweithio gyda dawns, technoleg newydd ac amrywiaeth o berfformwyr).