test

Gwylio Gyda’n Gilydd

Gwyliwch rai o’n darnau dawns mwyaf poblogaidd, yn ogystal â rhai darnau arbennig a grëwyd ar gyfer ffilm. Dyma gyfle i weld y darnau yn ogystal â dysgu mwy am sut y crëwyd nhw. 

Yn seiliedig ar yr ymgyrch #weshallnotberemoved ar gyfryngau cymdeithasol, mae O'r Lludw yn cydnabod ac yn dathlu'r cyfraniad y mae artistiaid anabl yn ei wneud i'r gymuned gelfyddydol yn ei chyfanrwydd. Mae O'r Lludw yn defnyddio delweddau gweledol o ffenics yn codi o'r lludw i gynrychioli adfywiad y celfyddydau, gydag artistiaid anabl yn cael eu hintegreiddio'n fwy i waith prif ffrwd wrth i ni ddechrau pennod gyffrous newydd.

"When my Khala speaks, a metallic voice on the phone,  I want to respond ‘زين الحمد الله’ but I have swallowed too many dandelion seeds." ‘Ble Mae Bilaadi?’ gan y bardd Hanan Issa a dawnsiwr CDCCymru Aisha Naamani wedi ei ysbrydoli gan eu hetifeddiaeth gymysg hwy, a’r cysylltiau a datgysylltiad â Chymru.
Ysgrifennwyd Triptych fel ymateb i blac a osodwyd yn 2010 yn Aberhonddu, yn cofnodi’r masnachwr caethweision, Capten Thomas Philips. Erbyn hyn mae wedi cael ei rwygo i lawr.

Yn ‘Ust’ gan Fardd Cenedlaethol Cymru, Ifor ap Glyn, a dawnsiwr CDCCymru Faye Tan, archwilir y syniad o harmoni perffaith rhwng geiriau a symudiadau

Cafodd y ffilm gyntaf, ‘Hirddydd’, gan y bardd Mererid Hopwood a dawnsiwr CDCCymru Tim Volleman ei ysbrydoli gan Waldo Williams a sut y collodd pobl de Sir Benfro eu cartrefi mewn amgylchiadau tebyg i deuluoedd Epynt ger Aberhonddu.

 

2017

Roedd Parade yn ddigwyddiad hynod a ddigwyddodd yn 1917, yn ystod cyfnod chwyldro Rwsia. Bale oedd y Parade gwreiddiol - ond un cwbl radical a oedd yn nodi genedigaeth swrealaeth a moderniaeth, ac a gafodd effaith chwyldroadol ar yr holl syniad ynglŷn â beth yw bale ac ar gyfer pwy y’i bwriedir.

Awst - Tachwedd

Prosiect ffilm digidol newydd yw Plethu/Weave, sy’n paru dawnswyr o CDCCymru a’r sector annibynnol gyda beirdd a gomisiynwyd gan Llenyddiaeth Cymru er mwyn creu perfformiadau unigol byw yn ystod y cyfnod clo.

(1 munud)

Wedi'i greu yn ystod wythnos gyntaf y cyfyngiadau symud yn sgil COVID-19, roedd ein dawnswyr yn awyddus i bwysleisio'r modd yr arweiniodd yr ynysu yn ein cartrefi atom yn ymdrochi o’r newydd mewn bywyd ar yr aelwyd - ond gyda hynny daeth y potensial i ddarganfod munudau o greadigrwydd a mynegiant personol o fewn y normal newydd hwn. 

Wedi methu ein ffrydiad o BBC Culture in Quarantine dosbarth cyfoes dyddiol, gyda’r athrawes Angela Towler a chyfeiliant byw gan Christopher Benstead. Ymunwch, neu gwyliwch a gweld sut rydym yn parhau i ddawnsio gyda’n gilydd, ar wahân.

Mae Reflections yn ffilm deimladwy a dyrchafol gyda dawnsio gan gyfranogwyr rhaglen Dawnsio ar gyfer Parkinson's CDCCymru. Y ffilm yw’r enghraifft orau o ymrwymiad parhaus Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru i wneud dawns ar gyfer pawb, a phob gallu; gan fod ganddi'r pŵer i wella lles meddyliol a chorfforol.