test

Gwylio Gyda’n Gilydd

Gwyliwch rai o’n darnau dawns mwyaf poblogaidd, yn ogystal â rhai darnau arbennig a grëwyd ar gyfer ffilm. Dyma gyfle i weld y darnau yn ogystal â dysgu mwy am sut y crëwyd nhw. 

Awst - Tachwedd

Prosiect ffilm digidol newydd yw Plethu/Weave, sy’n paru dawnswyr o CDCCymru a’r sector annibynnol gyda beirdd a gomisiynwyd gan Llenyddiaeth Cymru er mwyn creu perfformiadau unigol byw yn ystod y cyfnod clo.

Short Dance Film (1 minute)

Wedi'i greu yn ystod wythnos gyntaf y cyfyngiadau symud yn sgil COVID-19, roedd ein dawnswyr yn awyddus i bwysleisio'r modd yr arweiniodd yr ynysu yn ein cartrefi atom yn ymdrochi o’r newydd mewn bywyd ar yr aelwyd - ond gyda hynny daeth y potensial i ddarganfod munudau o greadigrwydd a mynegiant personol o fewn y normal newydd hwn. 

Mae Rygbi: Annwyl i Mi / Dear to Me yn berfformiad dawns awyr agored byr sy'n dathlu rygbi yng Nghymru a gobeithion, gogoniant ac angerdd dod at ein gilydd ar y cae ac oddi arno.

Wedi methu ein ffrydiad o BBC Culture in Quarantine dosbarth cyfoes dyddiol, gyda’r athrawes Angela Towler a chyfeiliant byw gan Christopher Benstead. Ymunwch, neu gwyliwch a gweld sut rydym yn parhau i ddawnsio gyda’n gilydd, ar wahân.

Fersiwn fyw o waith newydd ar gyfer 2020 gan Alexandra Waierstall. 10 dawnsiwr yn cofio am brofiad a rannwyd ac yn troi at y naill a'r llall drwy furiau anweladwy i ail-greu amser a lle.

Mae Tundra yn dirwedd hesb lle mae creadigrwydd modern iawn yn dod i fywyd ac yn rhwygo tudalennau o lyfrau hanes am ddawnsio gwerin, USSR a chwyldro Rwsia. 

Mae Reflections yn ffilm deimladwy a dyrchafol gyda dawnsio gan gyfranogwyr rhaglen Dawnsio ar gyfer Parkinson's CDCCymru. Y ffilm yw’r enghraifft orau o ymrwymiad parhaus Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru i wneud dawns ar gyfer pawb, a phob gallu; gan fod ganddi'r pŵer i wella lles meddyliol a chorfforol.