Llysgennad Dawns

Dance to Health

Lizzie Davies - Lead Dance Artist

Francine Hill - Dance Artist

Lucy Coldman - Assistant Dance Artist

Dance Ambassador - Derby

Mae Jo yn addysgwr Celfyddydau Perfformio sy'n cynorthwyo ysgolion a sefydliadau gyda chyflwyno a datblygu addysg dawns a drama drwy weithdai, JPD a phrosiectau celfyddydol.

Cyn dechrau ei gyrfa lawrydd, gweithiodd Jo am 17 mlynedd fel Pennaeth Celfyddydau Perfformio ac athrawes ddosbarth ym maes addysg uwchradd.